Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2015

smilehs
16:42

‘I nawet najgłupsze rzeczy, kiedy jesteś zakochany, zapamiętujesz jak coś najpiękniejszego. Bo ich prostoty nie da się porównać z niczym innym.’

                                                                                                                    -Tylko Ciebie chcę
Reposted frombomdia bomdia viamefir mefir
smilehs
16:42
7898 d840
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
smilehs
16:40
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viamefir mefir

January 09 2015

smilehs
09:41
Odkąd pojawiłeś się w moim życiu, już nigdy nie będę taka jak dawniej.
— E L James "Ciemniejsza strona Greya"
Reposted fromdomilee domilee viaSzymonyeee Szymonyeee
smilehs
09:40
1308 a243
Reposted fromnoirceur noirceur viaSzymonyeee Szymonyeee

October 09 2013

smilehs
19:40

October 08 2013

smilehs
20:32
nie zamykaj oczu, bo na zawsze chce być w zasięgu Twego wzroku

May 04 2013

smilehs
12:08
W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
— Jutro!
Reposted frompesy pesy viaszyy szyy

May 02 2013

smilehs
11:39
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viacatchdimoment catchdimoment
smilehs
11:38
Na­wet naj­piękniej­sze słowa nie zastąpią bliskości.   
Reposted fromeklerrka eklerrka viacatchdimoment catchdimoment
smilehs
11:38
smilehs
08:07
Być powodem, celem, sensem, jedynym pytaniem i jedyną odpowiedzią dla Ciebie.
Reposted fromlabellavita labellavita viasection section
smilehs
08:06
Moje usta tęsknią  z niepocałowania.
— Ile jeszcze?
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viasection section

April 20 2013

smilehs
22:02
Chcę cię zaczarować. (...) Wdmuchać ci do ust wieczność.
— Żulczyk.
smilehs
19:18
smilehs
16:02
Reposted fromdoktoragon doktoragon viamefir mefir

April 14 2013

smilehs
19:56
5467 b044

April 12 2013

smilehs
15:18

March 29 2013

smilehs
18:04
Generalnie rzecz biorąc ciągnie mnie do Ciebie.
Reposted fromxoxou xoxou viaszyy szyy

March 26 2013

smilehs
17:22
8142 ff60
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl